Terve Eesti on Meie jaoks oluline.

Tegus Eesti MTÜ.

Põhieesmärgid

Suurendada nende inimeste arvu, kes saaksid endale ja lastele sportimist ja huviringides osalemist võimaldada. Teha kättesaadavamaks piletid spordi- ja kultuurivaldkonnas ning luua soodsad tingimused varustuse soetamiseks.

Üldpõhimõtted

Toetused - rahalised või ainelised - saadakse kaubandusvõrgust, tootjatelt ja inimestelt, kes soovivad aidata. MTÜ palka ei maksa ning Teie poolt antav panus jagatakse abivajajatele vabatahtlike poolt.

Kellele ja kuidas?

Kontaktid koolides, kõrgkoolides, erinevates huvi- ja spordiringides, võimaldavad leida igale toetusele sobiva väljundi - olgu selleks rahaline või aineline toetus. Jätame Teile võimaluse Meid suunata: kellele, kuhu, kui palju.

Tegemist on noorte spordi- ja kultuurivaldkonnas tegeleva mittetulundusühinguga.

Eestlasele.

Eestimaa pinnal

Viime kokku toetuse vajaja ja toetuse pakkuja. Võimalusel aitame vabatahtlikega erinevate võistluste ja kultuurisündmuste korraldamisel.

Rahvusvahelisel tasandil

Eesmärgiks on aidata neil, kes on Eestis oma potentsiaali maksimaalselt realiseerinud, leida võimalusi rahvusvaheliselt ennast täiendada.

Aitäh kõigile vabatahtlikele ja toetajatele!